Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka trenutno broji 41 aktivna pomoćna suca. Svi pomoćni suci djeluju pod okriljem HKS-a i UHKS-a. Zastupljeni su na svim košarkaškim utakmicama koje se odigravaju na području grada Osijeka i okolice. Predstavljaju vrlo važnu stavku u radu i djelovanju ove Udruge.

Naši pomoćni suci su:

  Natali Bekavac **(FIBA licenca do 2024.)**
  Zrinka Staniša **(FIBA licenca do 2024.)**
  Lidija Lakić **(FIBA licenca do 2024.)**
  Nika Bruna Andrić
  Marinela Strunje
  Toni Kontrec **(FIBA licenca do 2024.)**
  Marko Radetić **(FIBA licenca do 2024.)**
  Sebastian Pšihistal **(FIBA licenca do 2024.)**
  Vedran Vehabović **(FIBA licenca do 2024.)**
  Borna Pavošević
  Ivan Radetić
  Filip Škrinjarić
  Fran Stojković
  Sena Matešić
  Jona Važić
  Nika Važić
  Juraj Rupčić Pecnik
  Ivan Sopek
  Karlo Salajić
  Kristina Jajčević
  Helena Vuković
  Ira Ivezić
  Lovro Penavin
  Luka Josipović
  Lana Kujundžić
  Lara Vuksanić
  Maja Marinković
  Korina Jukić
  Franka Jurajić
  Bruna Vujčić
  Karlo Salajić
  Juraj Rupčić Pecnik
  Ivan Sopek
  Filip Biljan
  Bartol Mišir
  Bruno Bošnjak
  Tomislav Samardžić
  Filip Ivoš
  Domagoj Scheibl
  Toni Vujčić
  Matej Gerber